Ana Sayfa / Tasarruf / 4/C Sigortalılık Nedir?

4/C Sigortalılık Nedir?

4/C Sigortalılık Nedir?

4/C Sigortalılık Nedir?

Tamamımız yaşamımızı sürdürebilmek için belli unvan ve statülerde çalışırız. Kişiler çalışırken bazı durumlarda karşılaşacakları zararlara ve gelir kayıplarına karşı kendilerini korumak amacıyla belli bir prim tutarı öderler. Buna sigorta deriz. Türkiye’de bu vazife Toplumsal Güvenlik Kurumu’ndadır. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu; meydana getirilen düzenlemeyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına doğal olarak olan kişileri tek bir çatı altında toplamıştır. 5510 sayılı bu kanun çalışanları 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında 4/a, 4/b ve 4/c olarak üç gruba sınıflandırmıştır.

4/c kapsamına özetlemek gerekirse kamu kurum ve müesseselerinde çalışanlar girer. Bunu birazcık açacak olursak 5510 sayılı kanun gereği;

  • Kamu idarelerinde 5510 sayılı kanunun 4/1/a bendine doğal olarak olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda devamlı olarak çalışıp, ilgili kanunlarda 4/1/a kapsamına girenler benzer biçimde sigortalı sayılmayanlar,
  • Müessese ve personel kanunları yada öteki kanunlar gereğince seçimle yada atama kanalıyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden, bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında devlet memuru benzer biçimde emeklilik hakkı tanınmış olanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar,
  • 4/c kapsamında sigortalı iken, bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikalar ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86’cı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar,
  • Başbakan, bakanlar, TBMM üyeleri, belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri,
  • Polis akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Güvenlik Genel Müdürlüğü hesabına okuyan yada kendi hesabına okumakta iken Güvenlik Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler,
  • Harp okullar ile fakülte ve yüksekokullarda TSK hesabına okuyan yada kendi hesabına okumakta iken, askeri talebe olanlar ile astsubay meslek yüksekokulları ve astsubay naspedilmek suretiyle temel askerlik eğitimine doğal olarak tutulan adaylar,
  • 4/a ve 4/b sigortalılık niteliğine haiz olmayanlardan sözleşmeli çalışıp ilgili kanunlarında 4/a sigortalısı benzer biçimde sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,
  • 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girmiş olduğu tarihte kamu idarelerinde hizmet akdiyle yada sözleşmeli olarak çalışanlardan ilgili kanunlar gereği 5435 sayılı kanun ile ilgilendirilenlerden aynı statüde çalışmaya devam edenler,
  • Harp ve vazife malulleri 4/c’li olarak sigortalı sayılırlar.

Yukarıda belirtilen kriterlere giren kişilerin sigortalılığı bu kanun kapsamında işler. Prim ödeme ve gün sayıları ona bakılırsa hesaplanır.

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN ve IZLESIN.

Bu habere de bakabilirisiniz

Birikim Nasıl Saklanır?

Hemen herkes bir şekilde birikim yapmaya çalışır. Giderleri azaltmaya, gelirlerini arttırmaya çalışır. Binbir zorlukla birikim yapmaya uğraşır. Birikim yapıldıktan sonra da daha da önemli bir sorun ortaya çıkar. Bu sorun birikimleri güvenli bir şekilde saklamaktır. Birikim nasıl saklanır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir