Peygamber Efendimize (s.a.v) 40 yıl sonrasında gelen müjge…

Rasûlullah Efendimiz;

“Ben güzel ahlâkı tamamlamak suretiyle gönderildim.” buyurmuşlardır. (Muvattâ, Hüsnü’l-Hulk, 8)

40 YIL TAHSİL VE SONRASINDA GELEN MÜJDE

Cenâb-ı Hak, Fahr-i Kâinat –sallâllâhu aleyhi ve sellem– Efendimiz’e kırk yıl yüksek ahlâkı eğitim ettirdi. Efendimiz de, ilâhî terbiye ve sıyânet altında görkemli bir ahlâk yaşadı ve sergiledi. Kırkıncı yıl, o yüksek ahlâkın üstüne;

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقَ

“Yaratan Rabbinin adıyla oku!” (el-Alak, 1) direktifiyle akāid inşâ edildi. Îman ve tevhid inşâsı başladı. Zeminde görkemli bir ahlâk; onun üstüne tavizsiz, sapasağlam ve müstakîm bir îtikad. Medine döneminde ise; bu ahlâk ve akîde zemini üstüne ibâdet ahkâmı, muâmelât hukuku ve ukûbat inşâ edildi.

Fahr-i Kâinat –sallâllâhu aleyhi ve sellem– Efendimiz; satırdan satıra değil, sadırdan sadıra bir tâlim ve terbiye verdi. Kalem-kâğıt ile değil, kalb-i selîm ile eğitti. Sahâbî, sözde değil fiilde ve tatbikatta sahâbî idi.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2018 Ay: Mart Sayı: 157