Ahirette nelerden sorguya çekileceğiz?

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Asra (zamana) vallahi billahi ki, insan hakkaten ziyan içindedir. Bundan sadece îmân edip sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnâdır.” (Asr, 1-3)

Resûlullah buyurdular:

“İki nîmet vardır ki, insanların bir çok bu nîmetleri kullanmakta aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman.” (Buhârî, Rikâk, 1.)

Konumuzun başındaki zamana yemin ile süregelen bu sûrede; îman, sâlih amel, hakkı ve sabrı yaşayıp tavsiye etmekle değerlendirilmeyen zamanların, israf edilmiş olduğu ve ağır bir hüsrâna sebebiyet vereceği bildirilmektedir. Bununla beraber, zamanı hakkıyla değerlendiren kullardan istisnâ kaydıyla bahsedilmesi de, insanların çoğunun bu hususta gaflet içinde bulunduklarına işaret edilmektedir.

KIYAMET GÜNÜ SORULACAK 4 SORU

Bir hadîs-i şerîfte ise şöyleki buyrulmaktadır:

“Kıyâmet gününde dört şeyden sorgulanmadıkça, kulun ayakları yerinden kımıldamaz:

1- Ömründen; onu ne ile yok etti?

2- Gençliğinden; onu nerede çürüttü?

3- Malından; onu nereden kazanmıştır ve nereye sarf etti?

4- İlimden; onunla ne yapmış oldu?” (Tirmizî, Kıyâme, 1)

İslâm âlimleri, ilâhî hesâba mevzu olan en önemli nîmetlerin neler olduğu hususunda değişik îzahlarda bulunmuşlardır:

İbni Mesut (r.a.) bunların, “güvenlik, sağlık ve boş zaman” bulunduğunu söylemiş;

Muâviye bin Kurre de, “Kıyâmet günü en şiddetli hesap, boş vaktin hesâbıdır.” buyurmuştur. (Bursevî, X, 504)