Yard. Do. Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, “Başım çok ağrıyor, orucumu bozabilir miyim?” sorusunu cevaplıyor.

Hastalık sebebiyle bir kişinin migreni tutabilir, bel ağrısı olabilir, diş ağrısı olabilir, baş ağrısı olabilir. Ağrı eşiği dediğimiz eşik herkeste aynı şekilde değil. Kimisi ağrıya tahammül edebilir, kimisi tahammül edemez. Dolayısıyla kişiyi elden ayaktan kesecek şekilde bir ağrı söz konusu olmuşsa bu ağrıyı dindirmek için ağrı kesici alması ve kullanması, iğne yapması onun orucunu bozar ama kefaretini gerektirmez. Binaenaleyh böyle bir durumda kişinin bu ağrıyı çekip iftara kadar beklemesi mi yoksa ağrıyı dindirmesi mi gerekir?

Şunu peşinen söyleyelim. Dinimizde acı çekmek türünden bir ibadet yoktur. Yani vücuduma iğneyi batırayım, elimi ateşin üstüne koyayım v.s. Bu ibadet olsun. Böyle bir ibadet yok. Dolayısıyla Cenab-ı Allah hiçbir ibadette bize haraç, zorluk, çetinlik murat etmemiştir. Elbette her ibadetin bir külfeti vardır, nefse zor gelen tarafı vardır. Ama bu zorluk ibadet olarak değil, ibadetin yan tesiri olarak söz konusudur. Binaenaleyh eğer dayanılmaz bir hale gelmişse ağrı oruç bozulabilir.