Ana Sayfa / İslam / Dövme yaptırmak günah mı? haram mı? caiz mi? İslam dininde ve kuranda dövme
islam
islam

Dövme yaptırmak günah mı? haram mı? caiz mi? İslam dininde ve kuranda dövme

Hepimiz bir şey söylüyor, her kafadan bir ses çıkıyor! Peki dinimizde dövme yaptırmak hakikaten günahmıdır?

Artık devir değişti ve gençler oralarına buralarına dövme yaptırmaya başladılar. Kimisi tuttuğu takımın dövmesini, kimisi aslan yada ejderha şeklinde güç simgeleyen çeşitli dövmeleri, kimisi de sevgilisinin isminin dövmesini yaptırıyor.

Bu dövmeler kamuoyunda iki değişik açıdan ele alınıp eleştiriliyor. Bunlardan birincisi sıhhat boyutu, ikincisi de olayın dini boyutu. Biz burada dövme yaptırmak sıhhatli mı yoksa zararı olan mı sorusuna girmeyeceğiz onu başka bir yazıda ele almayı düşünüyoruz. Fakat özetlemek gerekirse dövme yaptırmanın sağlığa zararı olan olabileceği bazı durumların olduğu ipucusunu vererek aslolan meselemize dönüş yapalım.

İslam da dövme yaptırmak caiz mi yoksa haram mı? Peki ya yüce Kuranı Kerim bu mevzuda neler söylüyor? Alimlerin ve mezhep önderlerinin dövme hakkında görüşleri nedir?  Aşağıda dövme ile ilgili merak ettiğiniz tüm görüşleri sizler için bir araya getirdik.

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

Vücuda iğneler batırılıp, oluşturulan deliklere boyalı maddeler konularak meydana getirilen dövme, eski çağlardan beri meydana getirilen bir cahiliye âdeti olup, sıhhat açısından zararı olan olduğu şeklinde, dinen de yasaklanmıştır. Nitekim dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslam dininde, fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır (Nisa 4/119). Hz. Peygamber (s.a.s.), süslenmek maksadıyla vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek şeklinde ameliyeleri, yaratılışı değişiklik yapmak, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların ALLAH’ın rahmetinde uzak olacağını bildirmiştir (Buhari, Libas, 83–87; Müslim, Libas, 33). Dolayısıyla dövme yaptırmak caiz değildir.

Diyanet İşleri Alo Fetva Hattı

Caiz değildir. Vücudunuza yapacağınız şekiller hele hele yılan şeklinde figürler yasaktır günahtır.

Hahambaşı Genel Sekreteri Yusuf Altıntaş

Gövde üstünde dövme yapmak/yaptırmak Musevi inancı mensupları açısından Musevi dininin temel tanrısal metni olan Tora/Tevrat metinlerinde bir tanrısal emir olarak men edilmiş bulunmaktadır.

Türkiye Ermenileri Patrikliği Başpiskopos Aram Ateşyan

Bu Hıristiyanlıkta tartışmalı bir mevzu olmaya devam ediyor. Sadece putperestlik tehlikesi yoksa Hıristiyanlık bu mevzuyu bir mesele yapmamıştır. Mesela Jeruşalim’e (Kuddüs) hacca giden Hıristiyanlar, bunun bir hatırası olarak ellerine, kollarına ya da omuzlarına haç işareti yaptırırlar. Kimi zaman de mukaddes adları vücutlarına dövme yaptıran Hıristiyanlara rastlanır. İncil’de yazdığı şeklinde, “İmana dayanmayan her şey günahtır“. (Romalılar 14.23) Bir imanlı bu tür tartışmalı mevzularda şu soruları sorarak kendi için doğru yanıtı bulmalıdır. Niçin dövme yaptırmak isterim? Benim için ne kadar mühim? Yaptıracağım biçim imanımla ne ölçülde bağdaşıyor? Sıhhat risklerine kıymet mi? Bedenimle gösteriş yapmak ya da gururlanmak imana uygun mudur? Bilerek ya da bilmeyerek yaptırdığım bazı simgeler fena ruhları ve uğursuzluğu üstüme çeker mi? Dost ve moda baskısına nereye kadar boyun eğmeliyim ve nerede “dur” demeliyim? Bu ve benzer sorularla imanlı Hıristiyan kendi yanıtını bulacaktır. Aziz Pavlus’un söylediği şeklinde, “Kesinlikle biliyorum ki, hiçbir şey kendiliğinden murdar değildir. Fakat bir şeyi murdar sayan için o şey murdardır” (Romalılar 14.14)

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu

Bu mevzuda kuran-ı Kerim’de bir ayet yok bildiğiniz şeklinde hocalarımız da bunu söylemiştir fakat Hz. Peygamber bir hadis içinde dövmeyi yasaklıyor bu sebeple o dönemde dövme bir toplumsal statünün emaresiydi. Aşiret lükse düşkün insan, hizmetçi kabile reisinin hanımı şeklinde değişik toplumsal bir statüyü yada üst alt kademesini gösteriyordu. Hz. Peygamber hem insan vücudu üstündeki bu tür oynamaları hem bu statüyü hoş görmediği için dövmeyi yasaklıyor fakat dövmenin yasak olması alınan abdesti ve kılınan namazı geçersiz kılmıyor. Gusül yada abdestin kabul edilmesi ayrı bir şey, dövmenin yasaklanmış olması ayrı bir şey.

Prof. Dr. Hayrettin Karaman

Dövme deri altına renk veren bir madde doldurularak yapıldığı için deri üzerine suyun temasına engel olmaz. Bu sebeple abdest ve guslü olur; dövme bunlara zarar vermez, engel olmaz.

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz

Benden öteki hocalar şeklinde “dövme caiz değildir” diye bir yanıt beklemeyin. Şu sebeple abdest tutmaz diye bir şey söz mevzusu bile değil. O yüzden günah değildir dövme yalnız dikkat çekmek isteyen, aşağılık duygusu olan, topluma kendini ispatlamak isteyen insanların yapmış olduğu geçici bir hevestir. Dövmeyi yaptırıp sonrasında hevesleri geçince silmek için tabip tabip koşturup dururlar. Bence heveslenen insanların geçici dövme yaptırmaları daha uygundur.

Prof. Dr. Saim Yeprem

Dövme yaptırmak dini bir kalite taşımıyorsa sıhhat bakımından zararı olan olduğu söyleniyor tıb uzmanları tarafınca.Sıhhat bakımından zararı olan olan şeye dinimiz de mazurlu olarak bakar. Fakat dini kalite taşıyan totemler, totemisler de anemislerde bir ekip dini şifreler anlamına geliyor. Eğer o manada bir dövme yapılacaksa o cins dövmeler haram.

Bu habere de bakabilirisiniz

ORUÇ VE RAMAZAN İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Ramazan ile ilgili ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri sizler için derledik.

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE