Ana Sayfa / Eğitim / Fransızca Nasıl Yazılır?

Fransızca Nasıl Yazılır?

Fransızca Nasıl Yazılır?

Fransızca Nasıl Yazılır?

Latin alfabesini esas alarak oluşturulan Fransızca’nın alfabesi 26 harflidir. Bu alfabede altı tane sesli (voyelles) harf bulunurken (A, E, I, O, U ve Y) öteki alfabeler (B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, W, Y, Z) ise sessiz (consonnes) harflidir. Ek olarak iki harfin birleşmesinden oluşan harfler de vardır. (œ / Œ ve æ / Æ) Bunlardan Œ harfi yalnızca bazı yerli kelimelerde bulunurken (Örnek: sœur, cœur ve œuvre) Æ ise yalnızca bazı Latin yada Yunan kelimelerinden meydana gelir. (Örnek: tænia, ex æquo, cæcum ve æthyse)

Fransızca’da ayırıcılar büyük bir öneme haizdir. Çeşitli Fransızca kelimelerde görülebilen ve hangi anlama gelip gelmeyeceğini belirleyen bu ayırıcılar şunlara ayrılırlar:

  • Sesli harf üstüne konan aksan işareti: Yalnız é harfi yer alır. Es takısını kısaltmak için kullanılır.
  • Aksan İşareti: à, è, ù harfleri yer alır. Eş sesli sözcükleri ayırt etmek için kullanılır.
  • Şapka İşareti: â, ê, î, ô, û harfleri yer alır. Eş sesleri ayırt etmek için kullanılır.
  • İki nokta işaretli harfler: ë, ï, ü, ÿ harfleri yer alır. İki sesli harfin ayrılması amacıyla kullanılır. Çağdaş yazılardaki bazı eski kelimelerde görülebilir.
  • Çengel İşareti: Yalnız ç harfi yer alır. S sesine dönüşmesini sağlar. e, i yada y harflerinden ilkin kullanılmaz. a, o ve u harfleri öncesinde kullanıldığında yumuşatma görevini görür.
  • Tilde:  ˜  takısı olarak da malum bu ayırıcı, Fransızca’ya geçen İspanyol kökenli kelimelerde görülebilir. (Örnek olarak cañon ve El Niño gösterilebilir) Diğerleriyle aynı şekilde bu takının da öncelikli alfabetik diziliminde bir tesir yapmaz.

Fransızca’da tek sesi oluşturan iki ve üç harfler mevcuttur. Genel anlamda Latin ve Yunan kelimeleri olmak suretiyle yabancı dildeki kelimelerinin çağdaş Fransızca’da yer alabilmesi için kullanılır. Bunlardan ph tamlamasında f sesi çıkarılması için kullanılırken (Örnek: téléphone) ch kelimesi de k sesi çıkarılması için kullanılır. (Örnek: chaotique)

Bu habere de bakabilirisiniz

İspanyolca Nasıl Akıcı Konuşulur?

Yabancı bir dil öğrenmek birçok insan için oldukça zor ve külfetli olmuştur. Yoğun gramer ve dil bilgisi kurallarının arasında bir de akıcı ve etkili konuşma becerisi kazanmak kişinin uzun zamanını alır. Dünyada en çok konuşulan 2. dil olan İspanyolca da son zamanlarda trend haline gelmiş bir dildir. Birçok insan zamanını ve parasını bu dili öğrenmek için ayırır, ancak birçok insan dilin gramer yapısını öğrenmiş olsa dahi akıcı konuşma safhasını geçmekte zorlanır.

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE