Hediyeleşmek, Peygamber Efendimizin de sünneti ve tavsiyesidir. Sahâbîleri tarafınca fazlaca sevilen Rasûlullah Efendimiz hem gelen armağanları kabul etmiş, hem de bizzat hediyeler takdim etmiştir. Hattâ gereksinim ve taleplere binâen kendisine gelen hediyeyi, derhal bir başkasına armağan etmiş olduğu görülmüştür.

İnfak ve tasaddukun bir şekli de armağan vermektir. Armağan, toplumsal hayatta kişiler içinde sevgi ve yakınlaşmayı artıran; kırgınlık ve mesafeleri ortadan kaldıran mühim bir âmildir. Bilhassa insanların gereksinim, merak ve arzularına nazaran, karşılıksız hediyeler vermek, güzel sözlerle, tebessümle kalplere luk ve sürur nakşetmek; hem dünyevî hem uhrevî kazançlara vesiledir.

İNFAK ETMEDİKÇE GERÇEK İYİLİĞE ERİŞEMEZSİNİZ

ALLAH Teâlâ: “Sevdiğiniz şeylerden (ALLAH yolunda) infâk etmedikçe, gerçek iyiliğe aslâ erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz ki ALLAH, onu hakkıyla bilendir.” (Âl-i İmrân, 92) buyurmaktadır.

Hediyeleşmek, Peygamber Efendimizin de sünneti ve tavsiyesidir. Sahâbîleri tarafınca fazlaca sevilen Rasûlullah Efendimiz hem gelen armağanları kabul etmiş, hem de bizzat hediyeler takdim etmiştir. Hattâ gereksinim ve taleplere binâen kendisine gelen hediyeyi, derhal bir başkasına armağan etmiş olduğu görülmüştür. Hadîs-i şerîflerde şöyleki buyrulur:

“Hediyeleşiniz ki, birbirinize olan muhabbetiniz ziyadeleşsin!” (Muvattâ, Hüsnü’l-Hulk, 16; Buhârî, el-Edebü’l-Müfret, no: 594; Münâvî, III, 271)

“Faziletlerin en üstünü, seninle akrabalık bağlarını kesenle irtibatını sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana fena söz söyleyeni bağışlamandır.” (Ahmed bin Hanbel, Müsnedi, III, 439)

HEDİYELEŞMENİN İNSANA KAZANDIRDIĞI GÜZELLİKLER

Hediyeleşmek, insana fazlaca çeşitli güzellikler kazandırır. Bunlardan bazılarını şöyleki sıralamak mümkündür;

1- Armağan, Allâh’ın muhabbetini kazanmaya vesîledir. ALLAH Teâlâ bir kudsî hadîste şöyleki buyurur:

“Benim muhabbetim, benim için biri ötekini ziyaret edenlere hak oldu. Benim için birbirini sevenlere hak oldu. Benim için birbirlerine armağan verenlere hak oldu. Benim için yardımlaşanlara hak oldu.” (İhyâu Ulûmuddîn)

2- Armağan, insanoğlu arasındaki sevgiyi artırır. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyleki buyurmuştur:

“Hediyeleşin, birbirinize sevginiz artsın.” (İmam Mâlik, Muvattâ, Hüsnü’l-Huluk, 16)

3- Armağan, gönüllerdeki kırgınlığı ve sû-i zannı giderir. Hadîs-i şerîfte şöyleki buyrulmuştur:

“Hediyeleşin; zira armağan sevgiyi artırır, kalpteki fena hisleri giderir.” (Muvattâ, Hüsnü’l-Huluk, 4)

4- Armağan, sıla-i rahmi (akrabalık bağlarını) sağlamlaştırır.

5-Armağan, rızıkta berekete vesîledir. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

Hediyeleşin, birbirinizi sevin ve birbirinize yiyecek armağan edin. Bu rızıkta genişlik hâsıl eder.” buyurmuştur. (Kütüb-i Sitte)

6-Armağan alan da veren de kazançlıdır.

7-Armağan, komşunun komşu üstündeki hakkıdır.

Kaynak: Seher Minik, Şebnem Dergisi, Sayı: 159