Kaş göz işaretiyle gıybet olur mu? İşte kaş göz işaretiyle insanları küçümsemenin hükmü…

KAŞ GÖZ İŞARETİYLE İNSANLARI KÜÇÜMSEMEK

Mü’minlerin anneleri, son hastalığında Resûlullah Efendimiz’in yatağı etrafında toplanmışlardı. Safiyye vâlidemiz:

“–Ey Allâh’ın Resûlü! Vallâhi Sana gelen bu sıkıntının bana gelmesini isterdim.” dedi.

Diğer zevceler kaş ve göz işâretleriyle Hazret-i Safiyye’ye târizde bulundular. Allah Resûlü onların ne yaptığını görmediği hâlde:

“–Ağızlarınızı yıkayınız!” buyurdu. Onlar şaşırarak:

“–Niçin yıkayalım?” diye sordular. Peygamber Efendimiz:

“–Safiyye’yi kaş ve göz işaretiyle çekiştirmenizden dolayı… Allâh’a yemin olsun ki o (bana olan sözlerinde) samîmîdir.” buyurdu. (İbn-i Hacer, el-İsâbe, IV, 348)

Yine âyet-i kerimede buyruluyor:

“İnsanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay edenlerin vay hâline!” (Hümeze Suresi, 1)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 2, Erkam Yayınları