Ana Sayfa / Eğitim (sayfa 4)

Eğitim

Eğitim

Fransızca Nasıl Yazılır?

Latin alfabesini esas alarak oluşturulan Fransızca'nın alfabesi 26 harflidir. Bu alfabede altı tane sesli (voyelles) harf bulunurken (A, E, I, O, U ve Y) diğer alfabeler (B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, W, Y, Z) ise sessiz (consonnes) harflidir. Ayrıca iki harfin birleşmesinden oluşan harfler de vardır. (œ / Œ ve æ / Æ) Bunlardan Œ harfi yalnızca bazı yerli kelimelerde bulunurken (Örnek: sœur, cœur ve œuvre) Æ ise yalnızca bazı Latin veya Yunan kelimelerinden meydana gelir. (Örnek: tænia, ex æquo, cæcum ve æthyse)

Devamını Oku »

Çince Nasıl Akıcı Konuşulur?

Öğrenilmesi zaman alan dillerden Çince alfabesi ve dil bilgisi yapısıyla diğer dillerden ayrılır. Yeterli düzeyde Çince eğitimi alan bir kişinin akıcı bir şekilde bu dili konuşabilmesi için uygulaması gereken bazı kurallar vardır. 

Devamını Oku »

Tırnak İşareti Nasıl Kullanılır?

Yazı dilinde anlatılmak istenileni doğru bir şekilde anlatabilmek için noktalama işaretlerinin doğru kullanımı önemlidir. Cümlede anlam kaymasının önüne geçen noktalama işaretleri okuyucu açısından da kolaylık sağlar. Nokta, virgül, soru işareti, ünlem, kesme işareti ve çeşitli noktalama işaretleri belli görevlerle metin içerisinde bütünlüğü sağlayıcı etmenlerdendir. Noktalama işaretleri arasında yer alan tırnak işareti (“”), daha çok alıntılarda ve vurgulanmak istenen yerlerde kullanılmak üzere cümle içerisinde çeşitli etkilere sahiptir.

Devamını Oku »

Ünlem İşareti Nasıl Kullanılır?

Cümleye vurgu katan ünlem işareti (!) simgesi ile gösterilir. Aşırı heyecan belirten cümlelerin sonlarında kullanılır. Bu durum genellikle sevinç, öfke, heyecan ve korku duyulduğu anlar olarak nitelendirilir. Ünlem işaretinin bir diğer genel kullanım alanı da emir cümleleri ile hitap cümleleridir. 

Devamını Oku »

Alt Çizgi Nasıl Kullanılır?

Yazı dilindeki kullanılan sembollerin ve simgelerin genel adı noktalama işaretidir. Çeşitli sembol ve simgelerle metindeki duraklamaları, vurgu ve tonları belirten noktalama işaretleri, metnin anlaşılırlığını ve okunurluğunu kolaylaştırır. Noktalama işaretleri harfin ses değerleri üzerinde değişikliğe sebep olan diyakritik işaretlerden farklı olarak tümcenin bütününe etki eder. Tüm bu işaretler dışında ayrıca bilgisayar dilinde kullanılan birtakım işaretler söz konusudur. Özellikle bilgisayar ortamında boşlukları belirtmek amaçlı kullanılan alt çizgi günlük hayatta da en çok bilinen ve kullanılan işaretlerdendir.

Devamını Oku »

Denden İşareti Nasıl Kullanılır?

Yazı dilinde anlatılanı doğru olarak aktarmak ilk amaçtır. Bu açıdan noktalama işaretleri metnin doğru anlaşılmasında önemli bir etmendir. Bunun yanında gerek vurgular gerekse tonlamalar ile metindeki duygu ve düşünceyi daha etkin kılmak noktalama işaretleri ile mümkündür. Yazı dilinde noktalama işaretlerinin bir önemli yanı da okuyucu açısından metnin okurluğunu kolaylaştırmaktır. Noktalama işaretlerinin tüm bu etkileri açısından doğru şekilde kullanmak gereklidir. Bir çok noktalama işaretinin birden çok görevi söz konusuyken noktalama işaretleri arasında yer alan denden işareti görevi sadece maddeler halinde yazılmış ve alt alta tekrar eden kelimelerle ilgilidir.

Devamını Oku »

Tek Tırnak İşareti Nasıl Kullanılır?

Yazı dilinde kurallaşmış ve belli görevleri yerine getiren bir takım sembol ve simgelere noktalama işareti denir. Noktalama işaretleri metni parçalayarak okumayı kolaylaştırır. Ayrıca metin içerisinde vermek istediği duyguyu ve düşünceyi doğru anlamlandırmada yardımcı olur. Cümlenin vurgu, tonlama ve duraklarını belirterek konuşma dilinde kullanıma yakınlaştırır. Bu açıdan noktalama işaretleri yazı dilinin temelini oluşturur. Aksi durumda cümle anlamını duygu ve düşünce anlamında bulmak zorlaşacağı gibi yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Ayrıca cümlenin sonunu bilmemek okumayı imkansız hale getirebilir.

Devamını Oku »

Diyez İşareti Nasıl Kullanılır?

Telefonların tuş takımları üzerinde yer alan ve benzerliği sebebiyle çoğu kez birbirine karıştırılan sayı işareti ile müzikteki diyez işareti arasında küçük farklılıklar söz konusudur. İki işaret arasındaki en belirleyici fark; diyez işaretinin yatay doğrultuda uzanan çizgileri hafif bir eğilime sahipken, sayı işaretinde yatay doğrultuda uzanan çizgilerde ise eğim bulunmaz. Ayrıca diyez işaretinde birbirine dik uzanan çizgilerde başlangıç noktaları aynı olmamasına rağmen sayı işaretinde başlangıç noktaları aynıdır. Çoğu kez sayı işareti, diğer dillerde karma işareti olarak adlandırılsa da, özellikle Amerikan İngilizcesi’nde sayı işareti yerine, diyez işareti denilir. 

Devamını Oku »