Ana Sayfa / İslam / KURANI KERİMDE NAMAZ İLE İLGİLİ AYETLER NELERDİR
islam
islam

KURANI KERİMDE NAMAZ İLE İLGİLİ AYETLER NELERDİR

Kuranda bulunan tüm namaz ayetleri,

Kuranda namaz geçen tüm ayetler hangileri,

NAMAZI ZIYAN EDENLER

MERYEM :

59- Sonrasında bunların peşinden o şekilde bir nesil geldi ki, namazı terkettiler, heva ve heveslerine uydular; onlar bu taşkınlıklarının karşılığını ne olursa olsun göreceklerdir. (Cehennemdeki “Gayya” vadisini boylayacaklardır.)

NAMAZI KISALTMAK

NISA:

101- Yeryüzünde sefere çıktığınızda kâfirlerin size bir fenalık yapacağından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Kuşkusuz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır.


TA-HA SURESINDEN

14- Şüphesiz ben ALLAH’ım, benden başka hiçbir ilâh yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl.

132- (Ey Muhammed!) Ehline namaz kılmalarını emret, kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Güzel akibet takva sahiplerinindir.

ENBIYA SURESINDEN

73- Onları buyruğumuz altında (insanlara) doğru yolu gösterecek önderler kıldık. Kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bizlere kulluk eden kimselerdir.

MÜ’MİNUN SURESINDEN

2- Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler.

9- Ve onlar ki, namazlarını muhafaza ederler.

HAC SURESINDEN

35- Ki ALLAH anıldığı zaman onların kalpleri titrer. Onlar başlarına gelene sabreden, namaz kılan kimselerdir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan ALLAH yolunda harcarlar.

78- ALLAH uğrunda gerektiği şeklinde cihad edin. Sizi o seçmiş, babanız İbrahim’in yolu olan dinde sizin için bir güçlük kılmamıştır. Daha ilkin ve Kur’ân’da, Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını veren O’dur. Artık namaz kılın, zekat verin, ALLAH’a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel haiz ve ne güzel yardımcıdır!

NEML SURESINDEN

3- Ki o (müminler) namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kati olarak inanç ederler.

NUR SURESINDEN

37- Bazı insanoğlu (Allahı tesbih ederler) ki, ne tecim ne de alış veriş onları ALLAH’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.

56- Hem namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz.

RUM SURESINDEN

31- Başkasından geçerek hep O’na gönül verin ve O’ndan sakının. Namaza devam edin ve müşriklerden olmayın.

LOKMAN SURESINDEN

4- Onlar, namazı kılarlar, zekatı verirler, âhirete de kati olarak inanırlar.

17- “Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Başına gelenlere sabret, zira bunlar, azmi gerektiren işlerdendir.”

AHZAB SURESINDEN

33- Hem vakarınızla evlerinizde durun da önceki cahiliyet devrinde olduğu şeklinde süslenip çıkmayın. Namazı kılın, zekatı verin. ALLAH ve Resulü’ne itaat edin. Ey ehli beyt! ALLAH sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz, pampak yapmak istiyor.

FATIR SURESINDEN

18- Hem günah çeken bir kimse, başkasının günahını çekmeyecek; yükü ağır basan, onun yüklenilmesine çağırsa da ondan bir şey yüklenilmeyecek, isterse bir yakını olsun. Fakat sen sadece o kimseleri sakındırısın ki, gaybda Rablerinin korkusunu duyarlar, namazı dürüst kılarlar. Temizlenen de sırf kendisi için temizlenir. Nihayet dönüş ALLAH’adır.

29- ALLAH’ın kitabını okuyan, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli saklı ve açık olarak verenler, kesinlikle batma ihtimali olmayan bir tecim umarlar.

MÜCADELE

13. Gizli saklı (hususi) bir şey konuşmanızdan ilkin sadaka vermekten korktunuz da mı yerine getirmediniz? Fakat ALLAH da sizi affetti. Şu halde namazı kılın, zekatı verin, ALLAH’a ve Resulüne itaat edin. ALLAH, yaptıklarınızdan haberi olandır.

MEARİC

22- Sadece namaz kılanlar bunun dışındadır.

23- Onlar ki namazlarını devamlı kılarlar.

34- Namazlarına devam ederler.

MÜZZEMMİL

20-Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde kalktığını, seninle birlikte bulunanlardan bir topluluğun da bu şekilde yaptığını biliyor. Gece ve gündüzü ALLAH takdir eder. O, sizin onu sayamayacağınızı bildi de sizi affetti. Bundan bu şekilde Kur’ân’dan size ne kolay gelirse okuyun. ALLAH, içinizden hastalar, yeryüzünde gezip ALLAH’ın lütfunu arayan başka kimseler ve ALLAH yolunda savaşan daha başka insanoğlu olacağını bilmiştir. Onun için Kur’ân’dan kolayınıza geldiği kadar okuyun, namazı kılın, zekatı verin ve ALLAH’a güzel bir borç verin (Hayırlı işlere mal sarfedin). Kendiniz için gönderdiğiniz her iyiliği, ALLAH katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. ALLAH’tan bağış dileyin. Kuşkusuz ALLAH bağışlayandır, acıma edendir.

BEYYINE

5- Oysa onlar, dini yalnız ALLAH’a tahsis ederek, ALLAH’ı birleyerek, sadece ALLAH’a yakarma etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur.

CUM’A (cuma namazi)

9- Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) vakit, ALLAH’ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.

10- Namaz kılındıktan sonrasında yeryüzüne dağılın ve ALLAH’ın lütfundan (nasibinizi) arayın. ALLAH’ı oldukça anın ki kurtuluşa eresiniz.

NISA (munafiklarin namazi)

142- Münafıklar, ALLAH’ı aldatmaya çalışırlar. Oysa ALLAH, onların oyunlarını başlarına geçirecektir. Onlar, namaza kalktıkları vakit tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. ALLAH’ı pek azca anarlar.

NUR (Sabah Ogle ve Yatsi namazi)

58- Ey inanç edenler! Ellerinizin altında bulunan (köle ve cariyeleriniz) ve içinizden hemen hemen erginlik çağına girmemiş olanlar, sabah namazından ilkin, öğleyin soyunduğunuz zaman ve yatsı namazından sonrasında (yanınıza gireceklerinde) sizden üç kere izin istesinler. Bunlar mahrem halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin haricinde ne sizin için, ne de onlar için bir sakınca yoktur. (Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz.) İşte ALLAH, âyetlerini size bu şekilde açıklar. ALLAH her şeyi bilendir, yargı ve hikmet sahibidir.

NISA (Sarhoşluk halinde namaz)

43- Ey inanç edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Cünüb iken de yolcu olanlar müstesna gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur, yada yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan erişince yada cinsî münasebette bulunup, su da bulamazsanız o vakit tertemiz bir toprak ile teyemmüm edin. Niyetle yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki ALLAH oldukça affedicidir, oldukça bağışlayıcıdır.

NAMAZIN VAKITLERI

ISRA 78- Güneşin batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar (belirli vakitlerde) gereği suretiyle namazı kıl, bir de sabah namazını kıl. Zira sabah namazında, gece ve gündüz melekleri hazır bulunur.

ISRA 79- Gecenin bir kısmında da yalnız sana mahsus bir nafile olmak suretiyle uykudan kalk, Kur’ân ile teheccüd namazı kıl, Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda (şefaat mak—–) göndermesi kesindir.

RUM 17- O halde akşama girdiğiniz vakit da, sabaha girdiğiniz vakit da tesbih ALLAH’ındır. (daima O, tesbih edilir).

RUM 18- Göklerde ve yerde, ikindileyin de, öğleye erdiğiniz vakit da hamd O’na mahsustur.

NAMAZI RIYA ILE VE KUSURLU KILANLAR

MAUN SURESI :

4- Vay haline o namaz kılanların ki,

5- Kıldıkları namazın değerine aldırış etmezler.

Bu habere de bakabilirisiniz

islam

Zilhicce Orucu Yerine Kaza Orucu Tutmak Caiz mi?

Zilhicce Orucu Yerine Kaza Orucu Tutmak Doğrumu,

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE